vineri, 19 iulie 2019

Reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania
Legea 134/2019 de reorganizare a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale/ANMDM a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 17.07.2019. Legea intra in vigoare de la 20.07.2019.
ANMDM s-a transformat in ANMDMR. Legea 134 abroga HG 734/2010 privind organizarea și funcționarea ANMDM.

Puncte importante:
  • finanțarea ANMDMR se asigură din venituri proprii realizate din încasarea tarifelor percepute, și subvenție acordată de la bugetul de stat. Se precizeaza ca Veniturile realizate din taxele încasate de ANMDMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, constituie venituri la bugetul de stat.
  • ANMDMR prestează servicii de consultanță științifică;
  • Asociatiile reprezentative ale industriei de medicamente ARPIM si APMGR sunt eliminate din Consiliul Stiintific al ANMDM;
  • la articolul 14 – se precizeaza : Consiliul de administrație, de comun acord cu consiliul științific, dezvoltă relații de colaborare între agenție și reprezentanți ai pacienților, consumatorilor, operatorilor economici și ai instituțiilor academice; relațiile de colaborare pot include participarea acestora la activitățile agenției, în condițiile stabilite în prealabil de consiliul de administrație, de comun acord cu consiliul științific.
  • numarul personalului creste la 500 de persoane;
  • se legifereaza folosirea expertilor externi (4(1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANMDMR colaborează cu Ministerul Sănătății, instituții ale administrației publice centrale și locale, organizații profesionale, precum și cu alte organizații interne și internaționale din domeniul sanitar. (2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ANMDMR poate colabora cu experți externi, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu