duminică, 9 noiembrie 2014

Proiectul de Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost – volum/cost – volum – rezultat

A fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii proiectul de Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost – volum/cost – volum – rezultat, ordin ce cuprinde noi elemente ale sistemului de compensare al medicamentului in Romania - contractele de tip cost – volum (CV)/cost – volum – rezultat (CVR).
Asa cum este cunoscut, in conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, se prevede negocierea de contracte CV/CVR intre DAPP si MS/CNAS (si ulterior includere conditionata in lista) pentru medicamentele cu DCI nou/DCI cu indicatii noi/generice sau biosimilare pentru care nu exista originalele pe piata si care nu au obtinut un punctaj suficient pentru a intra direct in lista de medicamente compensate/gratuite.
Aceste contracte au ca obiect reglementarea raporturilor juridice dintre părţi (DAPP-MS/CNAS), prin care deţinătorul autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor se obligă să plătească contribuţia trimestrială pentru  Medicamentul prevăzut în Contract. Astfel, DAPP suportă un procent de x% la valoarea consumului trimestrial pentru Medicamentul inclus în contract pentru un număr y de pacienţi contractabili.